GDPR – Protecția datelor cu caracter personal

Global Confederation of Romanian Students prelucrează date cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv ale art. 6 alin. (1) lit.

În acest scop G.C.R.S. acționează în calitate de operator al datelor personale ale potențialilor, actualilor și foștilor săi colaboratori, elevilor, studentilor, părinților acestora, tutorilor sau reprezentanților legali în cadrul activităților sale zilnice și ale personalului, stabilind scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale.

Conform GDPR, termenul procesare înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor personale, indiferent dacă este sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin orice mijloace, ștergerea sau distrugerea. Procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal se dorește a fi unul complet transparent, în continuare fiind prezentate informații relevante despre prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul GCRS

G.C.R.S. procesează date personale în următoarele scopuri:

1. Furnizarea de servicii în domeniul jurnalismului, în special în mediul online;

Furnizarea de servicii de consultanță educațională, inclusiv în procesul de înscriere a viitorilor studenți la universități din străinătate, îndrumarea lor în primele zile în străinătate, dezvoltare personală, consiliere personală, activități extrauniversitare, gestionarea publicațiilor online;

Administrarea GCRS: gestionarea dosarelor și documentelor jurnaliștilor și a viitorilor jurnaliști care desfășoară activitatea de internship la GCRS, gestionarea facturilor și plăților, elaborarea de rapoarte, implementarea politicilor, asigurarea colaborării cu alte instituții, arhivarea, evaluarea calității;

Comunicarea în cadrul GCRS: transmiterea mesajelor referitoare la colaboratori și activitățile acestora și ale asociației prin orice mijloace de comunicare;

Soluționarea disputelor și litigiilor;

2. Categoriile de date personale pe care GCRS le procesează includ, dar nu se limitează la următoarele:

Informații și date de contact: nume, prenume, adresă, număr de telefon, dată de naștere, adresă de e-mail, etc., atât ale viitorilor studenți cât și ale părinților;

Detalii bancare;

Fotografii, filme;

În general, datele personale deținute de GCRS au fost furnizate de către viitorii studenți sau părinți în urma interacțiunii cu aceștia.

3. Obiectul prelucrării datelor cu caracter personal privește transferul datelor cu caracter personal de la persoana vizată către operatorul GCRS și prelucrarea acestora în următoarele scopuri:

Furnizarea de servicii de consultanță;

Furnizarea de servicii în domeniul jurnalismului;

Înregistrarea și evidența în cadrul GCRS;

Participarea la programe și proiecte împreună cu GCRS;

Realizarea unor statistici;

Întocmirea contractelor de colaborare în domeniul jurnalismului sau a stagiilor de internship în cadrul GCRS;

Afișarea testimonialelor trimise de părinți și viitorii studenți colaboratori ai GCRS pe site-ul asociației;

Transmisiuni LIVE/online în cadrul dezbaterilor pe canalele YouTube ale asociației, cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform legislației suedeze;

Utilizarea imaginii foto/video a viitorilor studenți și a părinților acestora în scopul promovării imaginii GCRS, pe rețelele de socializare, panouri etc.

Pe parcursul colaborării, GCRS nu dezvăluie datele personale ale colaboratorilor sau ale părinților acestora către terți.

4. Baza legală a operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

GCRS gestionează datele personale în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016, care este în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR). În acest scop, GCRS acționează în calitate de operator al datelor personale și stabilește scopurile și modalitățile de prelucrare a acestor date personale.

5. Divulgarea datelor cu caracter personal

GCRS nu dezvăluie datele personale pe care le deține, cu excepția cazurilor în care este solicitată de autorități conform prevederilor legale.

6. Transferuri către țări terțe

GCRS nu transferă datele personale către terți.

7. Stocarea datelor cu caracter personal

GCRS păstrează dosarele și toate datele în scopul evaluării activității și calității serviciilor oferite, precum și pentru a răspunde potențialelor solicitări care pot apărea.

8. Drepturile privind prelucrarea datelor personale de către GCRS:

- Dreptul de acces: Aveți dreptul de a solicita și obține informații cu privire la prelucrarea datelor personale și accesul la aceste date.

- Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a solicita corectarea sau actualizarea datelor personale incorecte sau incomplete.

- Dreptul la opoziție: Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale în anumite circumstanțe, cum ar fi în scopuri de marketing direct.

- Dreptul la ștergere: Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor personale în anumite condiții, cum ar fi când datele nu mai sunt necesare sau când v-ați retras consimțământul.

- Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale în anumite situații, cum ar fi contestarea acurateței datelor sau prelucrarea ilegală.

- Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele personale într-un format structurat și de a le transmite către un alt operator de date, în anumite condiții.

- Vă rugăm să luați în considerare că aceste drepturi pot fi exercitate în conformitate cu prevederile legale aplicabile și în limita restricțiilor și excepțiilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice întrebări sau solicitări suplimentare privind prelucrarea datelor personale, vă rugăm să contactați GCRS.

Noi am apelat și autoritatea suedeză în domeniu pentru a ne asigura că totul este în ordine și iată răspunsul primit de la http://www.datainspektionen.se, cunoscută și ca https://www.imy.se/.

De ce suntem unici?

Pentru că noi NU te trimitem la studii, noi te așteptam deja aici.